چالش Galfond چیست؟ سارا هرینگ برای شما حرکت شبیه چمچه زنی را دارد!

فیل گالفوند ، بازیکن سابق پوکر پرمخاطره ، چالش Galfond را به دنیای پوکر ایراد داده است. بنیانگذار و صاحب پوکر Run It Once حداقل شش حریف را در یک سری از مسابقات Head-Up با سهام بالا که در طی هفته ها یا حتی گاهی ماه ها انجام می شود ، به دست خواهد گرفت.

مسابقات هد آپ در Pot-Limit Omaha با تعداد دستهای از پیش تعیین شده ، با کور 100 یا 200 یورو یا حتی بیشتر برگزار می شود. هر دو بازیکن علاوه بر پولی که در طول مسابقات بدست آورده / از دست داده اند ، در کنار هم پول شرط بندی کرده اند.

شما می توانید همه اقدامات را دنبال کنید همانطور که چالش درست در اینجا گسترش می یابد! https://www.pokernews.com/galfond-challenge