این یک داستان در حال توسعه است و به روز خواهد شد.

شرط بندی ورزشی فلوریدا پس از حکم دادگاه فدرال در روز دوشنبه مبنی بر توافق بین ایالت فلوریدا و ایالت فلوریدا، ممکن است مرده باشد قبیله سمینول تخلیه می شود.

حکم در وست فلگلر آسوشیتس در مقابل هالند از جانب قاضی دابنی فردریش به این معنی که در انتظار درخواست تجدیدنظر و باقی ماندن احتمالی دستور، شرط بندی ورزشی باید در ایالت Sunshine متوقف شود.

در مورد در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیااپراتورهای pari-mutuel در فلوریدا ادعا کردند که این قرارداد قانون تنظیم مقررات بازی هند را نقض می کند. را وزارت کشوربه رهبری دب هالند، وزیر، اجازه داد این قرارداد در اوایل سال جاری به قانون تبدیل شود.

در اینجا نظر کامل فردریش است.