چه کسی هزینه فروریختن پل بالتیمور را پرداخت می کند؟

در روز فروریختن پل فرانسیس اسکات کی در بالتیمور، رئیس جمهور بایدن گفت که دولت فدرال…

چگونه پل مولین با پیام راب مک‌الهنی به خشکسالی نادر گل پایان داد

راب مک الهنی وظیفه مراقبت خود را به عنوان مالک مشترک Wrexham جدی می گیرد. از…

ایندیانا پل سابق در پرونده سرگرمی به گناه خود اعتراف می کند

تاریخ انتشار: 13 نوامبر 2023 ساعت 01:55. آخرین تاریخ به روز رسانی: 13 نوامبر 2023، 02:38.…