تیک‌تاک با رقابت سنا روبرو می‌شود

این یک وضعیت پیچیده برای TikTok است لایحه ای فدرال که مالک چینی TikTok را مجبور…