پیشنهاد آرون راجرز و معاون وی هرگز محقق نشد: “این واقعا جالب خواهد بود”

بلوط – مدافع کناری آنجا نبود. تا دو ساعت نامش برده نشد. شاید لازم نبود دورنمای…