300000 دلار تضمین شده 888poker Ontario KO Games از 26 نوامبر تا 11 دسامبر برگزار می شود.

تاریخ زمان (ET) نام رخداد خریدن ضمانت

یکشنبه 26 آبان ساعت 18:30 KO Games #01 – 30000 دلار مراسم افتتاحیه PKO 109 109 دلار 30000 دلار

ساعت 19:00 بازی های حذفی شماره 02 – 12000 دلار High Roller PKO در روز یکشنبه 525 دلار 12000 دلار

ساعت 19:00 KO Games #03 – مراسم افتتاحیه کوتاه 2500 دلاری PKO 22 22 دلار 2500 دلار

19:30 KO Games #04 – مراسم افتتاحیه میکرو 1000 دلاری PKO 5.5 5.50 دلار 1000 دلار

دوشنبه 27 نوامبر 17:15 بازی های حذفی شماره 05 – 1000 دلار PKO 6-Max 11 11 دلار 1000 دلار

ساعت 18:30 بازی های حذفی شماره 06 – 3000 دلار PKO 6-Max 55 55 دلار 3000 دلار

19:30 بازی های حذفی شماره 07 – 8000 دلار PKO 6-Max 109 109 دلار 8000 دلار

سه شنبه 28 نوامبر ساعت 19:00 KO Games #08 – جایزه رمز و راز 2000 دلاری 22 22 دلار 2000 دلار

19:30 KO Games #09 – جایزه اسرارآمیز 10000 دلاری 109 109 دلار 10000 دلار

19:30 KO Games شماره 10 – جایزه رمز و راز 500 دلاری 5.5 5.50 دلار 500 دلار

چهارشنبه 29 نوامبر 17:15 KO Games شماره 11 – 1000 دلار PKO Rumble 11 11 دلار 1000 دلار

ساعت 19:00 KO Games شماره 12 – 2000 دلار PKO Rumble 33 33 دلار 2000 دلار

19:30 KO Games شماره 13 – 8000 دلار PKO Rumble 109 109 دلار 8000 دلار

پنج شنبه 30 نوامبر ساعت 19:00 KO Games شماره 14 – جایزه اسرارآمیز 2000 دلاری 6-Max 22 22 دلار 2000 دلار

19:30 KO Games شماره 15 – جایزه اسرارآمیز 10000 دلاری 6-Max 109 109 دلار 10000 دلار

19:30 بازی های حذفی شماره 16 – جایزه رمز و راز 500 دلاری 6-Max 5.5 5.50 دلار 500 دلار

جمعه 1 دسامبر 17:15 KO Games شماره 17 – جایزه Mystery 1000 دلاری Deepstack 11 11 دلار 1000 دلار

ساعت 19:00 KO Games #18 – 2000 دلار Mystery Prize Deepstack 22 22 دلار 2000 دلار

19:30 KO Games #19 – 8000 دلار Mystery Prize Deepstack 109 109 دلار 8000 دلار

شنبه 2 دسامبر ساعت 18:30 KO Games #20 – 3000 دلار Super KO 109 109 دلار 3000 دلار

19:30 بازی های ناک اوت شماره 21 – 500 دلار سوپر ناک اوت 5.5 5.50 دلار 500 دلار

ساعت 21:00 بازی های ناک اوت شماره 22 – 1000 دلار سوپر ناک اوت 16.5 16.50 دلار 1000 دلار

یکشنبه 3 دسامبر 17:15 KO Games شماره 23 – جایزه 1200 دلاری یکشنبه راز 11 11 دلار 1200 دلار

ساعت 18:30 KO Games شماره 24 – 30000 دلار یکشنبه راز جایزه 109 109 دلار 30000 دلار

ساعت 19:00 بازی های حذفی شماره 25 – 12000 دلار High Roller PKO در روز یکشنبه 525 دلار 12000 دلار

ساعت 19:00 KO Games شماره 26 – جایزه 3000 دلاری یکشنبه راز 33 33 دلار 3000 دلار

19:30 KO Games شماره 27 – 1000 دلار یکشنبه راز جایزه 5.5 5.50 دلار 1000 دلار

دوشنبه 4 دسامبر 17:15 KO Games #28 – 1000 دلار PKO Rumble 11 11 دلار 1000 دلار

ساعت 19:00 KO Games #29 – 2000 دلار PKO Rumble 33 33 دلار 2000 دلار

19:30 KO Games #30 – 8000 دلار PKO Rumble 109 109 دلار 8000 دلار

سه شنبه 5 دسامبر ساعت 19:00 KO Games شماره 31 – جایزه رمز و راز 2000 دلاری 6-Max 22 22 دلار 2000 دلار

19:30 KO Games #32 – جایزه اسرارآمیز 10000 دلاری 6-Max 109 109 دلار 10000 دلار

19:30 KO Games #33 – جایزه رمز و راز 500 دلاری 5.5 5.50 دلار 500 دلار

چهارشنبه 6 دسامبر ساعت 19:00 بازی های حذفی شماره 34 – PKO 6-Max 33 با قیمت 2000 دلار 33 دلار 2000 دلار

19:30 بازی های حذفی شماره 35 – 8000 دلار PKO 6-Max 109 109 دلار 8000 دلار

ساعت 21:00 بازی های حذفی شماره 36 – 1000 دلار PKO 6-Max 16.5 16.50 دلار 1000 دلار

پنج شنبه 7 دسامبر ساعت 19:00 KO Games شماره 37 – جایزه رمز و راز 2000 دلاری 22 22 دلار 2000 دلار

19:30 بازی های حذفی شماره 38 – جایزه اسرارآمیز 10000 دلاری 109 109 دلار 10000 دلار

19:30 KO Games #39 – جایزه رمز و راز 500 دلاری 5.5 5.50 دلار 500 دلار

جمعه 8 دسامبر 17:15 KO Games #40 – 1000 دلار PKO Deepstack 11 11 دلار 1000 دلار

19:30 KO Games شماره 41 – 5000 دلار PKO Deepstack 109 109 دلار 5000 دلار

ساعت 21:00 KO Games #42 – 1200 دلار PKO Deepstack 16.5 16.50 دلار 1200 دلار

شنبه 9 دسامبر ساعت 19:00 KO Games شماره 43 – جایزه رمز و راز 2000 دلاری 22 22 دلار 2000 دلار

19:30 KO Games #44 – جایزه رمز و راز 500 دلاری 5.5 5.50 دلار 500 دلار

یکشنبه 10 دسامبر ساعت 18:30 KO Games شماره 45 – 12000 دلار یکشنبه راز جایزه 109 109 دلار 12000 دلار

ساعت 19:00 KO Games #46 – 12000 دلار High Roller PKO در روز یکشنبه 525 دلار 12000 دلار

ساعت 19:00 KO Games شماره 47 – جایزه 3000 دلاری یکشنبه راز 22 22 دلار 3000 دلار

19:30 KO Games شماره 48 – جایزه 1000 دلاری یکشنبه راز 5.5 5.50 دلار 1000 دلار

دوشنبه 11 دسامبر 19:30 KO Games #49 – مراسم اختتامیه جایزه اسرارآمیز 10000 دلاری 109 109 دلار 10000 دلار

20:00 KO Games #50 – 50000 دلار جایزه رمز و راز رویداد اصلی – روز 2 162 دلار 50000 دلار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *