گلوبال پوکر Micro Thunder Series VII را در تاریخ 10 تا 17 مارس از دست ندهید

تاریخ TIME (EST) مسابقات خرید (GC) ضمانت یکشنبه 10 مارس 2024 ساعت 15:30 Micro Thunder…

Brazil’s “doga10” Claims 888poker XL Winter Series $200K Mystery Bounty Title

The 20th numbered event of the 888poker XL Winter Series was the biggest tournament yet, with…