Punxsutawney Phil سایه خود را نمی بیند، اوایل بهار را پیش بینی می کند – CDC Gaming Reports

PUNXSUTAWNEY، Pa. (AP) – Punxsutawney Phil پیش بینی کرد که بهار در اوایل صبح جمعه ابری…