آنجلا چائو، مدیرعامل گروه Foremost، در تصادف اتومبیل درگذشت

آنجلا چائو، مدیر اجرایی یک شرکت کشتیرانی و بخشی از یک خانواده برجسته در سیاست آمریکا…