به “Doink Cam” خوش آمدید: چگونه نوآوری تلویزیون Super Bowl CBS به ثمر نشست

پوشش زنده Super Bowl LVIII را بین تیم های San Francisco 49ers و Kansas City Chiefs…