برنامه تلویزیونی پوکر “Un$uited” امیدوار است از پایلوت به سریال منتقل شود

فیلمساز نیوجرسی تام بالدینگر او می خواهد برنامه تلویزیونی بعدی (اولین؟) عالی پوکر را بسازد و…