هی NBA، Jalen Brunson از نیکز بسیار خوب است و ثابت می کند که مخالفان اشتباه می کنند

پس از یک باخت ناامید کننده دیگر در اوایل فصل، جالن برانسون پشت کمد خود در…