مقامات گردشگری لاس‌وگاس از F1 درس می‌گیرند و دستاوردهای درآمد را تحسین می‌کنند – CDC Gaming Reports

در حالی که تحلیلگران وال استریت جایزه بزرگ لاس وگاس فرمول 1 را موفقیت آمیز خوانده…