بازاریابی مواد غذایی در عصر اوزمپیک

یک روز حدود 60 سال پیش، کمدین برت لار لباس شیطان را پوشید، یک چیپس سیب…