در مواجهه با واکنش‌ها، برخی از رهبران شرکت‌ها با DEI «زیر رادار» می‌روند

در طی دو سال گذشته، زمانی که ایشان بابا و همکارانش در شرکت حقوقی جنر اند…

رهبران قبیله ای به خرید دالاس ماوریکس NBA توسط مالکان لاس وگاس سندز به عنوان یک تهدید اشاره می کنند – CDC Gaming Reports

رهبران بازی‌های قبیله‌ای در اوکلاهاما و سراسر کشور روز چهارشنبه از فرماندار کوین استیت خواستند تا…