در مواجهه با واکنش‌ها، برخی از رهبران شرکت‌ها با DEI «زیر رادار» می‌روند

در طی دو سال گذشته، زمانی که ایشان بابا و همکارانش در شرکت حقوقی جنر اند…

برخی از مشاغل می گویند کالیفرنیا ضربه ای به انرژی های تجدید پذیر وارد می کند

کالیفرنیا مدت‌هاست که از انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌کند، اما تغییر در سیاست‌های این ایالت در سال…