کشتی غرق شده اسرارآمیز در ساحل نیوفاندلند غرق شد

از زمانی که یک کشتی غرق شده در ساحل ساحلی دورافتاده کیپ ری، جزیره نیوفاندلند، در…