ما برخی از نکات برتر سری جهانی پوکر را از چهره های آشنا در بازی برای شما آورده ایم! در حالی که بازیکنان بیشتری در هفته های آینده راهی وگاس می شوند ، ما با تعدادی از بازیکنان ثابت سری جهانی صحبت می کنیم تا از مشاوره شماره یک آنها برای کسانی که قصد دارند در WSOP به ما بپیوندند ، کمک بگیریم.

شما می توانید نکات WSOP بیشتری از فیل آیوی افسانه ای را در اینجا پیدا کنید: https://www.pokernews.com/strategy/wsop-2021-phil-iveys-top-wsop-tips-39317.htm

برای پوشش بیشتر WSOP ، PokerNews را در آدرس زیر دنبال کنید:

اینستاگرام: https://www.instagram.com/pokernewsdotcom
فیس بوک: https://www.facebook.com/pokernewsdotcom
TikTok: https://www.tiktok.com/@pokernews.com
توییتر: https://twitter.com/PokerNews

پوشش ما از WSOP توسط ClubGG طراحی شده است.