مسابقات جهانی پوکر امسال از جهات مختلف در مقایسه با رویدادهای قبلی متفاوت است. اکثر بازیکنان اروپایی به دلیل ممنوعیت سفر در آمریکا نتوانسته اند خود را به لاس وگاس برسانند و کسانی که واکسینه COVID-19 نشده اند در این مراسم حضور نخواهند داشت. بدون رقابت آن دو گروه از بازیکنان ، آیا امسال زمین ها نرم تر یا سخت تر هستند؟ ما فهمیدیم!

برای پوشش بیشتر WSOP ، PokerNews را در آدرس زیر دنبال کنید:

اینستاگرام: https://www.instagram.com/pokernewsdotcom
فیس بوک: https://www.facebook.com/pokernewsdotcom
TikTok: https://www.tiktok.com/@pokernews.com
توییتر: https://twitter.com/PokerNews

پوشش ما از WSOP توسط ClubGG طراحی شده است.