سارا هرینگ برای دیدن آخرین تکرار سری پوکر Lonestar در Club Poker Club Champions به هوستون سر می زند. در مورد Mystery Bounty Tournament که شامل Bounties VIP در Dewey Tomko ، Ray Henson ، Heath Herring ، Kim Stone ، Hayley Hochstetler و بیشتر است ، سر و صدا زیادی شده است!

اگر نمی توانید به این سریال بپیوندید ، جریان های زنده را در اینجا ببینید:
https://www.twitch.tv/thefeaturetable