سارا هرینگ با یکی از معدود چهره های زن در سطح بالا در پوکر ، سفیر مهمانی پوکر ، کریستن بیکنل ، نشسته است. بیکنل در مورد زندگی خود در سال 2020 ، چگونگی تکامل همه چیز در طول زندگی حرفه ای و برخی از مشکلات حضور در روابط عمومی صحبت می کند. (او در حال حاضر با High Stakes Pro Alex Foxen قرار دارد.)

[TimeStamps]
01:00 | سال 2020 برای KrissyB چگونه بوده است
05:30 | کاری که کریستن در اوایل کار خود انجام داد تا به جایی که الان است برسد
10:00 | پیدا کردن تعادل بیشتر در زندگی او
15:00 من به عنوان تنها زنی در فضای بالای غلتک
19:00 | یک زوج قدرت پوکر بودن
23:30 من همه روز را مدیریت می کنم
26:20 | مهمانی پوکر کارائیب

برای اطلاعات بیشتر در مورد مهمانی پوکر کارائیب بررسی کنید:
https://www.partypoker.com/blog/fa/caribbean-poker-party-moves-online-5m-gtd-main-event-scheduled.html