تعداد FanDuel و DraftKings تبلیغات در سراسر ایالات متحده در کنار بازگشت ورزش های حرفه ای و نزدیک شدن به آن در نیمه دوم سال منفجر شده است NFL شروع کردن با توجه به داده های ارائه شده به LSR توسط شرکت ردیابی تبلیغات iSpot،…