آموزش انفجار

آبرامز شرط بندی ورزشی جورجیا، کازینوهای در حال اجرا برای دولت را پذیرفته است

نامزد دموکرات فرمانداری استیسی آبرامز از قانونی کردن کازینوها و شرط بندی های ورزشی در آن پشتیبانی می کند گرجستان...

بعید است که شرط بندی ورزشی کانزاس تا آخر هفته اول NFL راه اندازی شود

کانزاس تنظیم‌کننده‌های شرط‌بندی ورزشی هنوز به سختی کار می‌کنند، اما اولین کارشان در ابتدای سال جاری است NFL فصل ممکن...