ماهواره اصلی – چهارشنبه 16 سپتامبر
ماهواره اصلی در ساعت 19:00 (BST) چهارشنبه 16 سپتامبر با بلیط های WCOOP Main Event 10 5 5200 $ در حال اجرا است!

بازیکنانی که قبلاً از طریق یکی از سه ماهواره صلاحیت لازم را کسب کرده اند ، به طور خودکار در ماهواره رویداد اصلی ثبت می شوند. برای کسانی که شرایط لازم را کسب نکرده اند ، بلیط ماهواره اصلی به آنها تعلق می گیرد. آنها مجبور به خرید 16.50 دلار برای حضور در شانس برنده شدن در یکی از ده بلیط Main Event هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در پاداش ، لطفاً از این سایت بازدید کنید: -37894.htm