چشم ها در سراسر جهان به رقابت های ریاست جمهوری در ایالات متحده جلب شده است. دنیای بازی پوکر در بررسی اینکه کدام یک از نامزدها از بازی های آنلاین پشتیبانی می کنند و تضعیف می شوند ، بسیار خطرناک است. با این حال ، خارج از رأی دادن واقعی شما ، شرط بندی برای انتخابات در سراسر جهان گذاشته می شود. سارا هرینگ نگاهی می اندازد به شانس جریان ها ، برخی از شرایط عجیب و غریب و اینکه / در صورت حضور در ایالات متحده در واقع چگونه می توان در انتخابات شرط بندی کرد. و منتظر محتوای بیشتر مربوط به انتخابات باشید !!

این مقاله را در مورد موضع گیری لیندزی گراهام در مورد پوکر آنلاین بررسی کنید: